Cyrus Reed Teed - 181. výročie narodenia autora teórie dutozeme :)
JAWA - 91. výročie zaregistrovania značky
Oregonská explózia uhynulého vorvaňa - 50. výročie
Let TABSO LZ101 - 54, výročie najväčšej leteckej katastrofy v Československu
Luna 3 - 61. výročie prvého záberu odvrátenej strany Mesiaca
Julius Robert von Mayer - 206. výročie narodenia
Back to Top