Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
Ilustrácia znázorňuje jednu z najznámejších balád v slovenskej literatúre s opismi krás Liptova, dielo rodáka z Liptovského Mikuláša, romantického básnika, Janka Kráľa. V abstrahovanom prostredí vodného víru vidíme ženu s rybím chvostom v očakávaní záchrancu či vábení obete. V siuletách vĺn a chvosta v hornej časti nachádzame najznámejšie vrchy Liptova, taktiež v spodnej časti, siluety Nízkych Tatier. Náznaky kosatcov vpravo určujú ročné obdobie deja a symbolizujú nádej. Mural by bolo možné rozšíriť aj o menšiu čiastočne skrytú, menej viditeľnú stenu, kde by bol znázornený Janko, ako sa za pannou vrhá do vĺn Váhu. Menšia, stena by tak významovo dopĺňala ústredný motív a pôsobila by ako nečakaný kľúč k celému príbehu.
Back to Top