Bertha Benz – ​​​​​​​132 výročie prvej diaľkovej jízdy autom - 106 km.
Percy Bysshe Shelley – ​​​​​​​198. výročie úmrtia 
GREAT MOON HOAX – ​​​​​​​185 výročie.
John James Rickard Macleod – ​​​​​​​144. výročie narodenia.
Ryszard Siwiec – ​​​​​​​52. výročie jeho protestného upálenia.
Incident VELA – 41. výročie
Back to Top