Na prezentačné účely som vytvoril video postavené na prekreslených reálnych záberoch kombinovaných s 3D objektami. Za profi zvukovú stopu vrátane muziky vďačím Braňovi Biznárovi a Baške Briestenskej.
Back to Top